E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

43. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

43. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije je drugič zapored potekalo v Rogaški Slatini, gledano v celoti pa je to že četrto zborovanje v tem kraju. Na dvodnevno srečanje, ki je potekalo 13. in 14. oktobra, se je prijavilo 216 udeležencev, ki so s pravočasnimi prijavami organizacijskemu odboru olajšali organizacijo dogodka. Poleg inženirjev, ki se dogodka udeležujejo že več let zapored, smo zabeležili tudi veliko število mlajših inženirjev, ki so se prvič udeležili zborovanja. Zborovanje je uvrščeno v program poklicnega izobraževanja, s čimer so pooblaščeni inženirji za udeležbo na zborovanju pridobili pet kreditnih točk pri IZS. Zborovanje je otvoril predsednik SDGK dr. Jože Lopatič, ki je povedal, da gre na podlagi statističnih podatkov slovenskemu gradbeništvu, po že tako uspešnem letu 2021, v 2022 še bolje. Po rasti vrednosti opravljenih gradbenih del, naj bi bili celo prvi v EU. Prihodnost pa je zaradi globalnih vplivov žal precej negotova, v večini evropskih držav se gradbeništvo že srečuje z zmanjšanjem aktivnosti, prvi, ki občutijo težave znotraj panoge pa so ravno konstruktorji. Sledil je nagovor župana občine Rogaška Slatina in stanovskega kolega mag. Branka Kidriča. Predsednik matične sekcije gradbenikov pri IZS Andrej Pogačnika univ. dipl. .inž. grad., je v svojem nagovoru izpostavil nekatere nedopustne prakse in ukrepih za vzpostavitev boljše prakse, dotaknil pa se je tudi pomanjkanja strokovnega kadra. Udeležence je v imenu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani nagovoril še predstojnik Oddelka za gradbeništvo prof. dr. Goran Turk, g. Matko Mioč pa je udeležence pozdravil v imenu zlatega pokrovitelja podjetja Balidini studio d.o.o.. Po uvodnih nagovorih nam je Gorazd Humar univ. dipl. inž. grad. predstavil razmišljanje o poteh in razvoju gradbeno inženirske kulture v Sloveniji. Svoje razmišljanje je strnil z besedami, da SDGK igra izjemno družbeno pomembno vlogo saj je eden ključnih dejavnikov pri kreiranju gradbeno inženirske kulture v Sloveniji. Zborovanje gradbenih konstruktorjev je mesto, kjer se brusijo in izmenjujejo strokovna mnenja slovenskih gradbenih inženirk in inženirjev, hkrati pa to zborovanje neprisiljeno, a vendar odgovorno in pomembno vpliva na nadaljnji razvoj slovenskega gradbeništva.

Uvodno vabljeno predavanje z naslovom »Zadnji dosežki pri projektiranju betonskih mostov v Italiji in porušitev Morandijevega mostu v Genovi« je imel inženir, arhitekt in profesor Enzo Siviero iz Padove, ki je v svoji karieri sodeloval pri mnogih izjemnih projektih. Poleg konceptualne zasnove in načrtovanja detajlov mostov, so področja njegovega strokovnega delovanja še trajnost betonskih konstrukcij, monitoring konstrukcij ter sanacije in ojačevanje mostov. V vabljenem predavanju je predstavil izjemnega projektanta inž. Riccarda Morandija in njegove inovativne in iznajdljive rešitve konstrukcij mostov ter njihove izgradnje. Prof. Siviero nam je ponudil tudi možne razloge za porušitev »Morandijevega mostu« v Genovi leta 2019. Sledile so predstavitve dvajsetih strokovnih in trinajstih znanstvenih prispevkov. Slednje so recenzirali člani znanstvenega odbora zborovanja. Zaradi bolezni je eno predavanje odpadlo, en prispevek pa je bil predstavljen s plakatom. Prispevke smo razvrstili v naslednje tematske sklope: Vabljeno predavanje, Mostovi, Konstrukcije, Informacijska tehnologija v gradbeništvu, Potresno inženirstvo, Gradbeni materiali, Numerična analiza konstrukcij in Eksperimentalna analiza konstrukcij. Najštevilnejši so bili prispevki s področja mostov, v katerih so avtorji predstavili velike slovenske projekte (viadukt Pesnica, Glinščica, nadhod Sonce), zanimive rešitve pri sanaciji starejših jeklenih mostov in njihovo numerično analizo ter vsestransko učinkovite rešitve s sovprežnimi nosilci, ki jih množično uporabljajo v sosednjih državah. Predstavljen je bil tudi nacionalno pomemben projekt suhega skladišča izrabljenega goriva v NE Krško in nekateri projekti v prestolnici. Spoznali smo, da slovenska projektantska podjetja uporabljajo najsodobnejše metode, ki jih ponuja informacijska tehnologija. Raziskovalci so nam predstavili dosežke raziskav s področja potresnega inženirstva pri večetažnih AB objektih s stenami in lesenih objektih ter raziskave betona, cementih kompozitov in butane zemljine, pa tudi nekaterih gradbenih proizvodov, kot na primer betonskih tetrapodov, leseno-steklenih elementov in lameliranih lepljenih nosilcev iz lesa bukve. Slišali pa smo tudi nekatere novosti, ki jih prinaša nova generacija standardov za potresno odporno projektiranje jeklenih okvirjev in pločevinastih konstrukcij.

V okviru 43. zborovanja je potekala redna volilna skupščina Slovenskega društva gradbenih konstruktorjev na kateri smo člani podali razrešnico članom organov društva, ki so v preteklih letih odlično vodili društvo, in izvolili nove. Po zaključku uradnega dela prvega dne zborovanja smo strokovne in druge zanimive razprave nadaljevali ob svečani večerji in živi glasbi v znameniti Kristalni dvorani Grand hotela Rogaška.

Vsem, ki so pripomogli k izvedbi zborovanja in pripravi zbornika, se iskreno zahvaljujemo za ves napor in čas namenjen temu dogodku. Posebna zahvala pa gre avtorjem za kvalitetno pripravljene prispevke in članom Znanstvenega odbora, ki so s skrbno recenzijo znanstvenih prispevkov, raven teh še nekoliko dvignili. Hvala tudi ustaljenim in novim pokroviteljem, ki ste nam z izdatno finančno podporo tudi tokrat izkazali zaupanje.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Zlata pokrovitelja zborovanja:      

         

Pokrovitelji zborovanja:

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev