E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

OB USPEŠNO IZPELJANEM 31. ZBOROVANJU GKS

V letu, v katerem je društvo praznovalo trideseto obletnico delovanja, smo 8. in 9. oktobra v Kulturnem centru Rogaška Slatina uspešno izpeljali že 31. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije. Leto je bilo v znamenju svetovne finančne in gospodarske krize, ki je skupaj z zaključkom daljšega investicijskega ciklusa v avtocestni program postavilo domače gradbeništvo pred izjemne preizkušnje. Takšni prelomni trenutki pa so tudi pravi čas za razmisek in pogovor kako naprej. Najboljši način za obstoj stroke in konkurenčno širitev v regijo je spremljanje raziskav, razvoja in trendov v stroki, za kar smo imeli dovolj priložnosti na letošnjem zborovanju gradbenih konstruktorjev Slovenije.

Srečanja, ki je po 25. zborovanju v letu 2003, drugič potekalo v Kulturnem centru Rogaška Slatina, se je udeležilo preko 175 domačih in tujih strokovnjakov s področja gradbeništva, ki so skupaj pripravili za zadnja leta rekordnih 35 prispevkov. Dobre obete za uspešen razvoj naše stroke tudi v prihodnje nam daje vse večja udeležba mlajših strokovnjakov na naših srečanjih.

Udeležence zborovanja so ob otvoritvi nagovorili župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič, v imenu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani prodekan prof.dr. Goran Turk in predsednik SDGK Viktor Markelj.

Tematika zborovanja je tudi letos obsegala celotno področje dejavnosti gradbenih konstruktorjev. Poleg prispevkov s področja snovanja, graditve, rekonstrukcij, vzdrževanja ter vodenja in nadzora izvedbe vseh vrst gradbenih konstrukcij smo prejeli precej prispevkov tudi s področja razvojno raziskovalne dejavnosti. Skupaj smo v zbornik srečanja vključili 35 pisnih prispevkov, ki smo jih razvrstili v šest tematskih skupin:

  •    vabljena predavanja,
  •    mostovi,
  •    konstrukcije in geotehnika,
  •    gradbeni materiali,
  •    eksperimentalna in numerična analiza konstrukcij ter
  •    potresno inženirstvo.

Zelo zanimiva so bila tudi letošnja vabljena predavanja:

  • Prvi gost inženir Andreas Keil iz nemškega Stuttgarta je direktor in projektant v znanem biroju SBP (Schlaich, Bergermann und Partner). Je specialist za lahke konstrukcije, kot so mostovi za pešce, strehe z veliki razponi in membranske konstrukcije. V predavanju z naslovom "The design of footbridges - spatial play of forces" je predstavil principe in kriterije za projektiranje peš mostov z najnovejšimi izvedenimi primeri peš mostov v svetu.
  • Drugo vabljeno predavanje je imel naš znani publicist s področja gradbeništva, inženir Gorazd Humar z naslovom: "Civil Engineering Heritage in Europe". Gorazd Humar iz družbe Primorje d.d. Ajdovščina je eden od avtorjev nove knjige z istim naslovom, ki jo je izdalo evropsko združenje pooblaščenih inženirjev (ECCE). Predstavil je evropsko dediščino na področju gradbenih konstrukcij ter slovenski prispevek pri tem. 
  •  V tretjem vabljenem predavanju je prof.dr. Darko Beg s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL, kot urednik in soavtor predstavil "Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih", ki ga je tik pred 31. zborovanjem izdala Inženirska zbornica Slovenije.

Zakrivljen peš most na poševnih zategah v kraju Sassnitz (Andreas Keil, SBP)

Solkanski most v knjigi "Civil Engineering Heritage in Europe"

Naslovnica novega priročnika

Po intenzivnem strokovnem delu prvega dne zborovanja smo se v večernih urah na družabnem srečanju v prekrasni Kristalni dvorani Grand hotela Rogaška še malo sprostili, okrepčali in odžejali, ob dobri glasbi ansambla Slovenski zvoki pa smo kramljali še pozno v noč.

Predvideni program zborovanja smo v celoti realizirali.

 

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev