E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Predstavitev

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

NAMEN IN CILJI

Cilj SDGK je napredek znanosti in prakse na področju gradbenega konstruktorstva.

Za uresničitev tega cilja društvo opravlja naslednje dejavnosti:

 • Sprotno informiranje strokovnjakov in javnosti z dosežki in smermi razvoja stroke doma in po svetu z:
  • Organizacijo strokovnih seminarjev in zborovanj
  • Objavljanjem v sredstvih javnega obveščanja
  • Izdajanjem zbornikov referatov na strokovnih prireditvah
  • Sodelovanjem s strokovnimi združenji in organizacijami za standardizacijo s področja gradbenih konstrukcij
 •     Sodelovanje pri izdelavi tehničnih normativov in standardov s področja gradbenih konstrukcij
 •     Usklajevanje raziskovalno-razvojnega in strokovnega dela na področju konstrukcij
 •     Pospeševanje izdajanja strokovne literature

SDGK je kolektivni član naslednjih organizacij:

 • IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering      www.iabse.org/
 • fib - The International Federation for Structural Concrete (fib - fédération internationale du béton) www.fib-international.org/
 • ZDGIT - Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - www.zveza-dgits.si

Na sedežu društva so članom na razpolago publikacije, ki jih izdajata navedeni mednarodni organizaciji.

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev