E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

OB USPEŠNO IZVEDENEM 35. ZBOROVANJU GKS

Splošna kriza je dodobra prestrukturirala slovensko gradbeništvo. Največja izvajalska podjetja so izginila v stečajih, težave so tudi v projektantskih birojih, vpis na študij gradbeništva pa je vse manjši. Tudi napovedi EU o gospodarski rasti za Slovenijo niso rožnate. Vendar gradbeni konstruktorji smo trdoživi, tako kot morajo biti trdožive tudi naše konstrukcije.

Kljub vsem težavam smo uspeli pripraviti in uspešno izvesti zborovanje tudi letos, saj verjamemo, da le širitev znanja in izkušenj lahko zagotovi obstoj in napredek stroke. Letos smo se nekako vrnili k našim koreninam, saj je tudi prvo zborovanje pred 34 leti potekalo na tedanji Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Časom primerno, torej racionalno in enako kot prvo srečanje leta 1979, smo tudi letošnje zborovanje organizirali kot enodnevno. Ker smo ob tem do skrajne mere znižali stroške izvedbe zborovanja smo lahko bistveno znižali tudi kotizacijo, ki je znašala le 70€. S temi ukrepi smo zborovanje očitno dovolj prilagodili današnjim razmeram in ga tako približali potencialnim udeležencem. Da je bila odločitev za spremembo ustaljenega načina izvedbe zborovanja pravilna, potrjuje število zvestih udeležencev, ki je preseglo naša pričakovanja - zbralo se nas je 108, pri tem pa je bilo po "gradbeniško" več kot polovica prijav zabeleženih v zadnjih dveh dneh kar nam je povzročalo "skrbi" glede izbire primernega prostora na fakulteti. Z veliko mero razumevanja in podpore s strani vodstva in ostalega osebja FGG, za kar se na tem mestu vsem iskreno zahvaljujemo, nam je uspelo prireditev ustrezno izpeljati v danih prostorskih pogojih. Upamo, da so bila pričakovanja udeležencev izpolnjena.


Udeležence zborovanja so ob otvoritvi nagovorili izr.prof.dr Janko Logar v imenu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani kot gostitelja, dr. Branko Zadnik v imenu Matične sekcije gradbenih inženirjev pri IZS in predsednik SDGK Viktor Markelj univ.dipl.inž.grad.


Na zborovanju so avtorji predstavili 20 strokovnih ali znanstvenih prispevkov s področja gradbenega konstruiranja, ki so bili razvrščeni v 5 tematskih skupin:

  • vabljena predavanja,
  • mostovi,
  • konstrukcije,
  • eksperimentalna in numerična analiza konstrukcij ter
  • gradbeni materiali.

V sklopu uvodnih vabljenih predavanj smo povabili dva eminentna domača strokovnjaka s področja gradbenih konstrukcij in gradbeništva. Oba pa sta predstavila prispevka o zanimivih projektih izven Slovenije in sicer:

  • Marjan Pipenbaher, priznani projektant mostov, predavatelj s Fakultete za gradbeništvo v Mariboru ter član Inženirske akademije Slovenije, je v soavtorstvu s prof. dr. Juretom Radićem z zagrebške Gradbene fakultete, predstavil hrvaški mega projekt most Pelješac, ki bo povezoval kopno in istoimenski polotok.

 

  • Gorazd Humar, avtor mnogih knjig s področ​​​ja konstrukcij in gradbeništva, vodilni inženir z izkušnjami v tujini ter nedavni predsednik ECEC, je predstavil sedanjost enega najbolj znanih svetovnih mostov, to je Starega mosta v Mostarju.

Galerijo fotografij s 35. zborovanja si lahko ogledate tukaj!

Pokrovitelji zborovanja

                     

 
 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev