E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

OB USPEŠNO IZPELJANEM 30. ZBOROVANJU GKS

9. in 10. oktobra 2008 smo organizirali jubilejno 30. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije. Dosedanja zborovanja so bila z izjemo prvega, ki je bilo leta 1979 na takratni Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in 25. v Rogaški Slatini, tradicionalno na Bledu, ki nas je tudi letos, tako kot mnogokrat prej, pričakal s prekrasnim vremenom v čudovih jesenskih barvah. Srečanja, ki je četrtič  zapored potekalo v veliki konferenčni dvorani hotela Golf, z idealnimi pogoji za delo, se je udeležilo preko 200 domačih in tujih strokovnjakov s področja gradbeništva, ki so skupaj pripravili 30 prispevkov. Dobre obete za uspešen razvoj naše stroke tudi v prihodnje nam daje velika udeležba mlajših strokovnjakov, ki so na zborovanju lahko izmenjali izkušnje in znanje s starejšimi kolegi.

Udeležence zborovanja so ob otvoritvi nagovorili podžupan občine Bled mag. Slavko Ažman,  v imenu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani dr. Franc Saje in predsednik Inženirske zbornice Slovenije mag. Črtomir Remec. Ob otvoritvi zborovanja je bil dr. Francu Sajetu za njegov prispevek pri razvoju gradbenega konstruktorstva in izjemne zasluge pri delovanju in vodenju društva podeljen naziv Častni član Slovenskega društva gradbenih konstruktorjev.

Z vabljenimi predavanji so se nam tudi letos pridružili eminentni tuji strokovnjaki. dr. Michel Virlogeux, konzultant in projektant iz Pariza, častni predsednik mednarodnega združenja za beton – fib, dobitnik mnogih mednarodnih nagrad, avtor svetovno znanih gradenj kot sta most »Pont de Normandie« in rekordni viadukt »Millau«, je predstavil sodobno projektiranje in gradnjo izbranih mostov. dr. Jiri Strasky, profesor s tehnične univerze v Brnu, ki predava tudi na mnogih drugih univerzah po vsem svetu in je projektant številnih nagrajenih mostov ter drugih objektov, je prikazal možnosti razvoja mostnih konstrukcij iz betonov visoke trdnosti. dr. Bratislav Stipanić, profesor z gradbene fakultete v Beogradu, avtor knjige »Čelični mostovi«, projektant številnih odmevnih jeklenih in sovprežnih mostov, pa je predstavil projekt mostu preko Visle na Poljskem z glavnim razponom 375 m.

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev