E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

Predstavitev prispevkov

Ustno poročilo

Za predstavitev prispevka je na voljo 15 min, pri čemer je ustno poročilo na voljo 12 min, 3 min pa so namenjene vprašanjem in odgovorom. Pri ustni predstavitvi prispevka boste imeli na voljo računalnik z LCD projektorjem. Za ostalo opremo je potreben poseben dogovor z organizatorji zborovanja.Z doslednim upoštevanjem predvidenega časa za vašo predstavitev boste pripomogli k nemoteni izvedbi zborovanja, hkrati pa tudi pokazali razumevanje za počutje ostalih udeležencev te prireditve.

Posterji

Posterji naj bodo opremljeni z grafikami in besedilom. Velikost napisov naj bo takšna, da bodo čitljivi vsaj do razdalje 1,5 m. V zgornjem levem kotu napišite naslov posterja in ime ter priimek avtorja posterja. Poster boste lahko opremili 26. oktobra 2023 med 8. in 9. uro.

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev