E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

Navodila za pisanje prispevkov

Prispevki morajo biti napisani v slovenščini s povzetkom v angleščini, lahko pa tudi v angleščini s povzetkom v slovenščini. Vsebina prispevkov mora tematsko ustrezati programu zboro­vanja. Oblikovno morajo biti pripravljeni tako, da so primerni za neposredno razmnoževanje.

Obseg prispevkov, vključno z vsemi slikami in prilogami, naj ne bo večji od 8 strani formata A4. Avtorji so odgovorni za vsebino, jezik in videz prispevkov. Pri oblikovanju grafikonov in ostalega slikovnega gradiva, lahko računate s tem, da bo celoten zbornik predvidoma natisnjen barvno.

Podrobnejša navodila za oblikovanje prispevkov in Wordovo predlogo “44-zgks.docx”, kot pomoč za pripravo prispevkov, dobite na naši spletni strani www.sdgk.si.

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev