E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Predstavitev

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

ORGANIZIRANOST

Društvo deluje skladno s Statutom SDGK, ki vsebuje naslednja poglavja:

I. Splošne določbe
II. Cilji in namen društva
III. Članstvo
IV. Organizacija društva
V. Finančno in materialno poslovanje
VI. Prenehanje
VII. Končna določba

Organi društva so:

• Skupščina
• Izvršni odbor
• Nadzorni odbor in
• Častno razsodišče

Sestava odborov je od volilne skupščine dne 13.10.2022 naslednja:

Izvršni odbor:

    mag. Branko KIDRIČ, univ.dipl.inž.grad.
    dr. Milan KUHTA, univ.dipl.inž.grad.
    Iztok LIKAR, univ.dipl.inž.grad.
    dr. Jože LOPATIČ, univ.dipl.inž.grad.,
    dr. Viktor MARKELJ, univ.dipl.inž.grad.,
    Miha ORAŽEM, dipl. inž. grad. (UN),
    Dominik KLEMENČIČ, mag..inž. grad., tajnik društva
    Danilo MALNAR, univ.dipl.inž.grad., podpredsednik društva
    dr. Primož MOŽE, univ.dipl.inž.grad., predsednik društva

Nadzorni odbor:

    Marjan ČERIN, univ.dipl.inž.grad.
    mag. Edo WALLNER, univ.dipl.inž.grad.
    Janko MELE, univ.dipl.inž.grad., predsednik nadzornega odbora

Častno razsodišče:

    Stanislava CIMERMAN, univ.dipl.inž.grad.,
    Mateja KVAS PERNOVŠEK, univ.dipl.inž.grad., 
    Dušan ROŽIČ, univ.dipl.inž.grad.

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev