E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Predstavitev

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 600, 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

42. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

7. in 8. oktober 2021, Kulturni center Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina

 

Za najavo svojega prispevka na zborovanju lahko uporabite spletni obrazec.

Najenostavneje se na dogodek prijavite s pomočjo spletne prijavnice!

 

 

Po dogovoru z IZS Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na zborovanju pridobijo kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Točno število točk bo znano, ko bomo na podlagi sprejetih prispevkov oblikovali program zborovanja (na 41. zborovanju so udeleženci dobili po 5 točk). 

Organizatorji bomo poskrbeli za skupinsko vlogo, pooblaščenim inženirjem pa izdali ustrezna potrdila o udeležbi, točke pa bodo na ta način pripisane avtomatsko. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Zlata pokrovitelja zborovanja:      

        

Pokrovitelji zborovanja:

     
     
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev