E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

PRIJAVA UDELEŽBE NA 45. ZBOROVANJU GKS

V primeru pravilno sprejete prijave boste na vpisani e-naslov prejeli potrdilo o sprejemu vaše prijave. Elektronska prijava udeležbe je popolnoma enakovredna ostalim vrstam prijave, zato vas prosimo, da ne podvajate prijav udeležbe na zborovanju še v drugih oblikah.

Račun bo poslan na naslov, vpisan v obrazec.

REGISTRATION FORM

If your application is accepted correctly, you will receive an acknowledgement of receipt of your application to the email address you entered. Electronic registration is fully equivalent to other forms of registration, so please do not duplicate your registration in other forms.

An invoice will be sent to the address entered in the form. The invoince will be send after the Conference.

Ime   Priimek
 
 
Organizacija/Podjetje  
 
 
Naslov   Kraj
 
 
Poštna številka  
 
 
Elektronski naslov   ID za DDV
 
 
Status   Varnostno besedilo
Zaposlen
Upokojenec
Študent

 
Ni berljivo? Spremeni besedilo.

Varovanje osebnih podatkov

SDGK se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov.
Podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam.
SDGK uporablja podatke uporabnikov izključno za potrebe organizacije lastnih strokovnih prireditev, izpolnitve prijavnic, vabil in ostalo potrebno komunikacijo.

Sem prebral

   
 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev