E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 600, 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

Poziv za pripravo prispevkov

Vabimo vas, da za zborovanje pripravite strokovni ali znanstveni prispevek, ki ga boste lahko predstavili ustno ali s posterji, ki bodo nameščeni v pred­dverju dvorane. V publikaciji zborovanja bomo objavili vse spre­jete pisne prispevke ne glede na način predstavitve. Predvidena tematika zborovanja, kot običajno, tudi letos obsega celotno področje dejavnosti gradbenih konstruktorjev. Ob prispevkih s področja snovanja, graditve, rekonstrukcij, vzdrževanja, vodenja in nadzora izvedbe vseh vrst gradbenih konstrukcij, pričakujemo tudi prispevke s področja razvojno raziskovalne dejavnosti.

Možnost objave recenziranega znanstvenega prispevka je bila zadnjih nekaj let zelo dobro sprejeta, zato bomo s tem nadaljevali in tudi letos zagotovili recenzije prispevkov, ki bodo vnaprej opredeljeni kot znanstveni. Recenzije prispevkov bodo opravili člani znanstvenega odbora zborovanja. Seveda pa so, tako kot do sedaj, še posebej zaželeni tudi strokovni prispevki, ki naj bi predvidoma predstavljali večji del objavljenih prispevkov. Glede na trenutno visoko aktivnost na področju gradnje lahko upravičeno pričakujemo lepo število predstavitev raznovrstnih objektov. 

Avtorje prispevkov prosimo, da nam do 9. avgusta 2022 sporočite naslov svojega prispevka s kratkim povzetkom predvidene vsebine, naslovom avtorja oziroma avtorjev, če jih je več, nujno pa je potrebno tudi navesti ali gre za znanstveni ali strokovni prispevek. Povzetek naj ne presega 150 besed.  Zaželeno je, da za prijavo prispevka uporabite poseben elektronski obrazec, sicer pa lahko potrebne podatke pošljete tudi na e-mail naslov: info@sdgk.si

Dokončen prispevek v obliki računalniškega zapisa v formatu Word (*.doc ali *.docx)  mora prispeti na naš elektronski naslov info@sdgk.si  najkasneje do 9. septembra 2022.

Skupaj s prispevkom nam prosimo sporočite tudi želeni način predstavitve prispevka na zborovanju. Uredniški odbor vas bo do 23. septembra 2022 obvestil o tem ali vaš strokovni prispevek vsebinsko in oblikovno ustreza za objavo v zborniku, avtorji znanstvenih prispevkov pa boste seznanjeni z rezultati recenzije. V primeru potrebnih popravkov bomo morali dokončne znanstvene prispevke prejeti najkasneje do 1. oktobra 2022.

 

Navodila za pisanje prispevkov

Prispevki morajo biti napisani v slovenščini s povzetkom v angleščini, lahko pa tudi v angleščini s povzetkom v slovenščini. Vsebina prispevkov mora tematsko ustrezati programu zboro­vanja. Oblikovno morajo biti pripravljeni tako, da so primerni za neposredno razmnoževanje.

Obseg prispevkov, vključno z vsemi slikami in prilogami, naj ne bo večji od 8 strani formata A4. Avtorji so odgovorni za vsebino, jezik in videz prispevkov. Pri oblikovanju grafikonov in ostalega slikovnega gradiva, lahko računate s tem, da bo celoten zbornik predvidoma natisnjen barvno.

Podrobnejša navodila za oblikovanje prispevkov in Wordovo predlogo “43-zgks.doc”, kot pomoč za pripravo prispevkov, dobite na naši spletni strani www.sdgk.si.

 

Predstavitev prispevkov

Ustno poročilo

Pri ustni predstavitvi prispevka boste imeli na voljo računalnik z LCD projektorjem. Za ostalo opremo je potreben poseben dogovor z organizatorji zborovanja.

Posterji

Za predstavitev prispevka s posterji boste imeli na voljo panoje dimenzij 1,0 x 1,0 m, na katere lahko po svoji presoji in okusu pritrdite slikovni, grafični ali tekstualni material. Velikost napisov naj bo takšna, da bodo čitljivi vsaj do razdalje 1,5 m. V zgornjem levem kotu napišite naslov posterja in ime ter priimek avtorja posterja. Poster boste lahko opremili 13. oktobra 2022 med 8. in 9. uro.

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev