E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

PRIJAVA PRISPEVKA ZA 45. ZBOROVANJE GKS

V primeru pravilno sprejete prijave boste na vpisani e-mail prejeli potrdilo o sprejemu vaše prijave. V kolikor povratne e-pošte ne prejmete, nam to sporočite na info@sdgk.si. Pred pošiljem e-potše preverite tudi mapo za vsiljeno pošto (spam, junk email...).

ANNOUNCEMENT OF PAPER FOR 45th CONFERENCE OF SASE

If your application is accepted correctly, you will receive an email confirmation that your application has been accepted. If you do not receive a return e-mail, please let us know at info@sdgk.si. Please also check your spam folder (spam, junk email, etc.) before sending an e-mail.

Avtor   Soavtorji
 
 
Elektronski naslov   Vrsta prispevka
  Strokovni / Znanstveni
 
Naslov prispevka
 
Povzetek (do 150 besed)
 
Korespondenčni avtor   Podjetje/Organizacija
 
 
Naslov   Kraj
Poštna številka   Varnostno besedilo
Ni berljivo? Spremeni besedilo.

Varovanje osebnih podatkov

SDGK se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov.
Podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam.
SDGK uporablja podatke uporabnikov izključno za potrebe organizacije lastnih strokovnih prireditev, izpolnitve prijavnic, vabil in ostalo potrebno komunikacijo.

Sem prebral

   
 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev