E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

Avtor   Soavtorji
 
 
Elektronski naslov   Vrsta prispevka
  Strokovni / Znanstveni
 
Naslov prispevka
 
Povzetek (do 150 besed)
 
Korespondenčni avtor   Podjetje/Organizacija
 
 
Naslov   Kraj
Poštna številka   Varnostno besedilo
Ni berljivo? Spremeni besedilo.

Varovanje osebnih podatkov

SDGK se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov.
Podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam.
SDGK uporablja podatke uporabnikov izključno za potrebe organizacije lastnih strokovnih prireditev, izpolnitve prijavnic, vabil in ostalo potrebno komunikacijo.

Sem prebral

   
 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev