E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 600, 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

VABILO NA 43. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

Z veseljem in ponosom vas lahko povabimo na letošnje Zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, ki bo potekalo 13. in 14. oktobra 2022 v Kulturnem centru Rogaška Slatina v Rogaški Slatini. V skrbi za napredek stroke in znanosti na področju gradbenega konstruktorstva, smo se odločili, da bomo tudi letošnje zborovanje, ki bo že 43. po vrsti, izvedli v vsakem primeru.  Glede na trenutni pristop k obvladovanju okužb z boleznijo COVID-19, bi bila mogoča izvedba dogodka v živo, v kolikor se bodo pogoji za izvedbo tovrstnih prireditev v času dogodka spremenili, se bomo pri izvedbi zborovanja ustrezno prilagodili. V skrajnem primeru bomo dogodek izvedli v celoti na daljavo. 

Ob običajno obravnavani tematiki na naših srečanjiih, ki pokriva širše področje delovanja gradbenih konstruktorjev, se letos na letos na žalost verjetno ne bomo mogli izogniti temam v povezavi z globalnimi problemi, ki jih prinašata življenje z boleznijo Covid-19 in vojna na evropskih tleh. Slovensko gradbeništvo, ki je v času epidemije, kljub težavam s prekinjenimi dobavnimi potmi in oteženimi dobavami materialov, sicer dobilo rahel zagon, se v zadnjih mesecih dodatno srečuje še z izrazitim povečanjem cen materialov in energentov. Težave s pomanjkanjem kadra so vse bolj pereče, zborovanje pa bo tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in mnenj glede prenovljenega Gradbenega zakona (GZ-1), ki je v uporabi od 1. junija letos. 

Po dogovoru z IZS Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na zborovanju pridobijo kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Točno število točk bo znano, ko bomo na podlagi sprejetih prispevkov oblikovali program zborovanja (na 41. in 42. zborovanju so prisotni udeleženci dobili po 5 točk). 

Organizatorji bomo poskrbeli za skupinsko vlogo, pooblaščenim inženirjem pa izdali ustrezna potrdila o udeležbi, točke pa bodo na ta način pripisane avtomatsko. 

Okvirni časovni razpored aktivnosti 

Četrtek, 13. otober 2022, Kulturni center Rogaška Slatina
     8:00 –   9:00 Opremljanje posterjev in izložb
     8:00 –   9:00 Sprejem in registracija udeležencev
     9:00 –   9:30 Otvoritev zborovanja
     9:30 – 11:00 Vabljena predavanja
   11:00 – 11:30 Odmor
   11:30 – 13:30 Referati
   13:30 – 15:00 Odmor za kosilo (Kosilo bo organizirano v GH Rogaška)
   15:00 – 16:30 Referati
   16:30 – 17:00 Odmor
   17:00 – 18:00 Referati
   18:00 Skupščina SDGK
   20:00 Svečana večerja in druženje 
(Večerja bo organizirana v Kristalni dvorani GH Rogaška)
 
Petek, 14. oktober 2022, Kulturni center Rogaška Slatina
     9:00 – 11:00 Referati
   11:00 – 11:30 Odmor
   11:30 – 13:30 Referati
   13:30 Splošna diskusija in zaključek zborovanja
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zlata pokrovitelja zborovanja:      

         

Pokrovitelji zborovanja:

   
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlata pokrovitelja 42. zborovanja:      

         

Pokrovitelji 42. zborovanja:

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev