E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

44. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

44. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije se je po štirih letih vrnilo na Bled. Dvodnevnega srečanja, ki je potekalo 26. in 27. oktobra, se je udeležilo 239 udeležencev, s čimer je bila dosežena rekordna udeležba. Na dvodnevnem srečanju je bilo predstavljeno 35 različnih poročil slovenskih in tujih inženirjev in raziskovalcev. Tudi letos se je dogodka udeležilo večje število mlajših inženirjev. Zborovanje je uvrščeno v program poklicnega izobraževanja, s čimer so pooblaščeni inženirji za udeležbo na zborovanju pridobili štiri kreditne točke. Zborovanje je otvoril predsednik SDGK dr. Primož Može, ki je pozdravil udeležence, med katerimi so bili tudi predstavniki društev gradbenih konstruktorjev Srbije in Severne Makedonije. Povedal je, da so bile razmere v slovenskem gradbeništvu v zadnjem letu močno nad pričakovanji, žal pa napovedi za naslednje leto, zaradi nižjih predvidenih javnih investicij, niso obetavne. Izpostavil je tudi težave s pomanjkanjem kadra, saj bo velik del inženirjev izpolnil pogoje za upokojitev, ponudba mladih inženirjev na trgu dela pa že sedaj ne sledi povpraševanju. Čeprav se je trend vpisa na fakultetah za gradbeništvo ustalil, je število študentov daleč pod številkami, ki smo jim bili priča v prvem desetletju tega tisočletja, in ki bi zadovoljile potrebe trga. Sledil je nagovor podžupana občine Bled g. Iztoka Presrla, ki je izrazil zadovoljstvo ob vrnitvi zborovanja na Bled. Udeležence je nagovoril tudi predsednik matične sekcije gradbenih inženirjev (MSG) pri Inženirski zbornici Slovenije g. Andrej Pogačnik, ki je povzel aktivnosti sekcije MSG in izpostavil projekt standardiziranih opisov del, materialov in opreme za stavbe. V uvodnem delu so govorci izpostavili tudi škodo letošnjih katastrofalnih, ki slovensko gradbeništvo postavljajo pred zahtevno in odgovorno nalogo priprave strokovnih podlag in usmeritev za sanacijo in preprečitev škode prihodnjih vremenskih ujm.

Prvo uvodno vabljeno predavanje z naslovom »Projektiranje in gradnja visečih mostov velikih razponov« je imel danski inženir Jesper Pihl, ki kot strokovnjak za tovrstne mostove že vrsto deluje pri mednarodnem inženirskem podjetju Cowi. Sodeloval je pri načrtovanju in gradnji največjih visečih mostov na svetu. V svojem predavanju je med drugim podrobneje je prikazal potek projektiranja in gradnje visečega mostu 1915 Çanakkale v Turčiji, mostu z najdaljšim razponom. Sledilo je vabljeno predavanje prof. Natalina Gattesca iz Univerze v Trstu, v katerem nam je predstavil utrjevanje obstoječih zidanih stavb z enostranskimi maltnimi oblogami, armiranimi z kompozitnimi materiali. Pri tovrstnem načinu utrditve objektov je uporaba objekta med utrditvijo nemotena, kar je za uporabnike objekta velika prednost. Prvi sklop predavanj smo zaključili še z dvema predavanjema na temo protipotresnega utrjevanje obstoječih zidanih stavb. Sledila je predstavitev okrožnic, ki objavlja upravni odbor MSG pri Inženirski zbornici Slovenije. V predstaviti je g. Dejan Prebil pojasnil namen tovrstnih okrožnic in opozoril na dosledno upoštevanje predpisov, ki urejajo področje graditve objektov. V nadaljevanju so sledili prispevki s področja mostov, ki so bili tudi tokrat najštevilčnejši. Avtorji so predstavili načrtovanje in gradnjo brvi za pešce in kolesarje, ki je prvi most v Sloveniji s statičnim sistemom nateznega traku. Poslušali smo tudi predstavitev ločnega mostu za pešce s sistemom mrežnih vešalk ter jekleni brvi čez reko Dravo v Mariboru in reko Krko v Novem mestu. Predstavljena sta bila projekta narivanja jeklenega železniškega mostu ter podrivanja železniškega podhoda v Ljubljani. V sklopu konstrukcij je bilo predstavljeno kontrolirano spuščanje podzemnega objekta privzdignjenega zaradi vzgona podzemne vode ter prispevki na temo načrtovanja stavb iz različnih konstrukcijskih materialov. Po zaključku uradnega dela prvega dne zborovanja smo strokovne in druge zanimive razprave nadaljevali ob svečani večerji in živi glasbi v znamenitem Grand hotelu Toplice.

Drugi dan zborovanja so bili predstavljeni prispevki iz naslednjih področij: Informacijska tehnologija v gradbeništvu, Numerična analiza konstrukcij, Zgodovina konstrukcij, Eksperimentalna analiza konstrukcij in Gradbeni materiali, kjer so slovenski raziskovalci predstavili rezultate nekaterih domačih in mednarodnih projektov. Poročevalci so se dotaknili tudi operativnih izzivov uveljavljanja BIM v novem Gradbenem zakonu GZ-1. Zanimive predstavitve so tudi tokrat rodile zanimive strokovne diskusije.

Vsem, ki ste pripomogli k izvedbi zborovanja in pripravi zbornika, se iskreno zahvaljujemo za vse napore in čas namenjen temu dogodku. Posebna zahvala gre avtorjem za kvalitetno pripravljene prispevke in članom Znanstvenega odbora, ki so s skrbno recenzijo znanstvenih prispevkov raven teh še nekoliko dvignili. Hvala tudi ustaljenim in novim pokroviteljem, ki ste nam z izdatno finančno podporo tudi tokrat izkazali zaupanje in pomagali.

V sodelovanju z:

 

  

 Zlati pokrovitelji zborovanja:      

Pokrovitelji zborovanja:

 

 

                                                                                                     

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev