E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 600, 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

VABILO NA 42. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

Pandemija koronavirusne bolezni covid-19 nam je v letu 2020 žal preprečila izvedbo letnega zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije. To se je zgodilo prvič po letu 1979, ko smo pričeli z rednimi letnimi srečanji.  V času pandemije se je tudi slovenski gradbeni sektor izkazal za odpornega. Po skromnem povečanju investicij v letu 2020, se v letu 2021 nakazuje večja rast, kjer se povečujejo investicije predvsem v gradnjo stanovanjskih stavb, s pričetkom gradnje drugega tira in tretje razvojne osi pa se pospešeno investira tudi v javno infrastrukturo. Na drugi strani pa se nakazujejo težave v pomanjkanju kadra, velik problem pa so tudi bistvene podražitve materialov.

Ker se zavedamo pomena tovrstnih srečanj za obstoj in napredek stroke, smo se odločili, da bomo letos zborovanje, ki bo že 42. po vrsti, izvedli v vsakem primeru. Vabimo vas, da se nam pridružite 7. in 8. oktobra 2021 v Kulturnem centru Rogaška Slatina v Rogaški Slatini. Glede na trenutne ukrepe, bi bila mogoča izvedba dogodka v živo, v kolikor se bodo pogoji za izvedbo tovrstnih prireditev spremenili, se bomo z izvedbo zborovanja ustrezno prilagodili. V skrajnem primeru bomo dogodek izvedli v celoti na daljavo.

Po dogovoru z IZS Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na zborovanju pridobijo kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Točno število točk bo znano, ko bomo na podlagi sprejetih prispevkov oblikovali program zborovanja (na 41. zborovanju so prisotni udeleženci dobili po 5 točk). 

Organizatorji bomo poskrbeli za skupinsko vlogo, pooblaščenim inženirjem pa izdali ustrezna potrdila o udeležbi, točke pa bodo na ta način pripisane avtomatsko. 

Okvirni časovni razpored aktivnosti 

Četrtek, 7. otober 2021, Kulturni center Rogaška Slatina
     8:00 –   9:00 Opremljanje posterjev in izložb
     8:00 –   9:00 Sprejem in registracija udeležencev
     9:00 –   9:30 Otvoritev zborovanja
     9:30 – 11:00 Vabljena predavanja
   11:00 – 11:30 Odmor
   11:30 – 13:30 Referati
   13:30 – 15:00 Odmor za kosilo (Kosilo bo oganizirano v restavraciji GH Rogaška)
   15:00 – 16:30 Referati
   16:30 – 17:00 Odmor
   17:00 – 18:30 Referati
    
   20:00 Svečana večerja in druženje 
(Večerja bo organizirana v Kristalni dvorani GH Rogaška)
 
Petek, 8. oktober 2021, Kulturni center Rogaška Slatina
     9:00 – 11:00 Referati
   11:00 – 11:30 Odmor
   11:30 – 13:30 Referati
   13:30 Splošna diskusija in zaključek zborovanja
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zlata pokrovitelja zborovanja:      

         

Pokrovitelji zborovanja:

     
     
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev