E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

Okvirni časovni razpored aktivnosti

Četrtek, 7. november 2024, Grand hotel Bernardin, Portorož
     7:00 –   8:00 Opremljanje posterjev in izložb
     8:00 –   9:00 Sprejem in registracija udeležencev
     9:00 –   9:45 Otvoritev zborovanja
     9:45 – 10:45 Vabljeni predavanji
   10:45 – 11:15 Odmor
   11:11 – 13:00 Referati
   13:00 – 14:30 Odmor za kosilo
   14:30 – 16:00 Referati
   16:00 – 16:30 Odmor
   16:30 – 18:00 Referati
   20:00  Svečana večerja in druženje 
 
Petek, 8. november 2024, Grand hotel Bernardin, Portorož
     9:00 – 11:00 Referati
   11:00 – 11:30 Odmor
   11:30 – 13:30 Referati
   13:30 Splošna diskusija in zaključek zborovanja

Vabljeni predavanji

"Dejstva in napačne predstave pri določitvi projektne potresne obtežbe", prof. dr. Matjaž Dolšek, UL FGG, IKPIR

V vabljenem predavanju bodo predstavljena dejstva pri določitvi projektne potresne obtežbe, kot ju določata standarda Evrokod 8-1 in osnutek novega standarda Evrokod 8-1-1. Obravnavane bodo novosti pri določitvi projektne potresne obtežbe, utemeljene na ciljnem potresnem tveganju, ter nekatere napačne predstave naročnikov ali projektantov o projektni potresni obtežbi v povezavi s sprejemljivim potresnim tveganjem, ki je v Evrokodu 8-1 določen zgolj posredno na osnovi izkušenj in inženirskega občutka.

Matjaž Dolšek je profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter vodja programske skupine Potresno inženirstvo. Ukvarja se s projektiranjem konstrukcij, analizo potresnega tveganja in krepitvijo potresne odpornosti, sodeloval pa je pri številnih slovenskih in evropskih raziskovalnih in strokovnih projektih, vključno s Seizmičnim stresnim testom stavbnega fonda v Republiki Sloveniji in določitvijo projektnih potresnih parametrov za silos NSRAO. Je avtor preko 60 izvirnih znanstvenih člankov, prejel je Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke v potresnem inženirstvu (2019) in zlato plaketo Univerze v Ljubljani (2023). Bil je tudi član projektne skupine CEN/TC250/SC8/PT1, ki je pripravila osnutek novega standarda Evrokod 8-1-1.

"Potresnoodporno projektiranje jeklenih momentnih okvirjev in okvirjev s centričnimi povezji po novem EC8", izr. prof. dr. Mario D'Aniello, Univerza v Neaplju Federico II

Druga generacija Evrokoda 8 se bistveno razlikuje od obstoječega standarda EC8. Vpeljanih je mnogo novih konceptov in pravil, ki so plod raziskav na področju potresnoodpornih jeklenih konstrukcij v zadnjih dvajsetih letih. V vabljenem predavanju bodo predstavljene najpomembnejše novosti novega EC8 s poudarkom na pravilih za projektiranje jeklenih momentnih okvirjev in okvirjev s centričnimi povezji v luči aktualnih raziskav.

Izr. prof. dr. Mario D'Aniello je zaposlen na Univerzi v Neaplju Federico II. Na raziskovalnem področju se ukvarja s potresnim odzivom jeklenih konstrukcij, s spoji v jeklenih konstrukcijah, s seizmičnim utrjevanjem obstoječih jeklenih stavb, z ranljivostjo zgodovinskih kovinskih konstrukcij, robustnostjo konstrukcij in kompozitni materiali. Razvil je 4 patente. Objavil je knjigo ECCS z naslovom "Design of steel structures for buildings in seismic areas" (avtorji Raffaele Landolfo, Federico Mazzolani, Dan Dubina, Luís Simões da Silva, Mario D'Aniello) in več kot 230 člankov v revijah, knjigah in zbornikih. Sodeloval je v številnih nacionalnih (14) in mednarodnih (19) raziskovalnih projektih.

Od leta 2017 sodeluje z ženevskim centrom CERN, pri čemer se osredotoča na revizijo projektov eksperimentalnih kovinskih konstrukcij. Od junija 2020 je pridruženi član Nacionalnega inštituta za jedrsko fiziko (INFN) kot odgovorni za projektiranje konstrukcij v okviru projekta DARKSIDE. Od leta 2009 aktivno sodeluje v tehničnem odboru za potresnoodporno projektiranje in v skupini za projektiranje spojev v jeklenih konstrukcijah pri ECCS. Kot strokovnjak za jeklene konstrukcije je sodeloval pri pripravi prvega italijanskega standarda CNR "Konstrukcijska robustnost".

Bil je gostujoči urednik različnih posebnih številk v znanstvenih revijah. Je tudi pridruženi urednik revije "Structures" in član uredniškega odbora revije "Engineering Structures" (obe založba Elsevier). Deluje tudi kot recenzent za več indeksiranih znanstvenih revij ter nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov.

 

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev