E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Zborovanja

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

Navodila za pisanje prispevkov

Prispevki morajo biti napisani v slovenščini s povzetkom v angleščini, lahko pa tudi v angleščini s povzetkom v slovenščini. Vsebina prispevkov mora tematsko ustrezati programu zboro­vanja. Oblikovno morajo biti pripravljeni tako, da so primerni za neposredno razmnoževanje.

Obseg prispevkov, vključno z vsemi slikami in prilogami, naj ne bo manjši od 6 strani in ne večji od 10 strani formata A4. Število strani naj bo sodo. Avtorji so odgovorni za vsebino, jezik in videz prispevkov. Pri oblikovanju grafikonov in ostalega slikovnega gradiva, lahko računate s tem, da bo celoten zbornik predvidoma natisnjen barvno.

Podrobnejša navodila za oblikovanje prispevkov in Wordovo predlogo “45-zgks.docx”, kot pomoč za pripravo prispevkov, dobite na naši spletni strani www.sdgk.si.

Prenos datotek:
Predloga 45. zborovanje GKS 45-zgks.docx (34.62 KB)
 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev