E - mail: info@sdgk.si
Tel.: 01 4768 600, Fax.: 01 4250 683

Predstavitev

Anketa

40. zborovanje GKS se vrača na Bled. Se ga boste udeležili?

Da:
Ne:
Še ne vem:

Vizitka

SDGK – Slovensko društvo
gradbenih konstruktorjev

Jamova 2
1000 LJUBLJANA
Tel: 01 4768 600, 01 4768 625
Mail: info@sdgk.si

Matična številka: 5267307
ID DDV: SI53694155
TRR: 02085-0015319187
Društvo je zavezanec za DDV!

ORGANIZIRANOST

Društvo deluje skladno s Statutom SDGK, ki vsebuje naslednja poglavja:

I. Splošne določbe
II. Cilji in namen društva
III. Članstvo
IV. Organizacija društva
V. Finančno in materialno poslovanje
VI. Prenehanje
VII. Končna določba

Organi društva so:

• Skupščina
• Izvršni odbor
• Nadzorni odbor in
• Častno razsodišče

Trenutna sestava odborov je naslednja:

Izvršni odbor:

    Gorazd HUMAR, univ.dipl.inž.grad.
    Bogomir IPAVEC, univ.dipl.inž.grad.
    dr. Peter KANTE, univ.dipl.inž.grad.
    dr. Milan KUHTA, univ.dipl.inž.grad.
    mag. Branko KIDRIČ, univ.dipl.inž.grad.
    mag. Franc ZAJAMŠEK, univ.dipl.inž.grad.
    dr. Primož MOŽE, univ.dipl.inž.grad., tajnik društva
    Viktor MARKELJ, univ.dipl.inž.grad., podpredsednik društva
    dr. Jože LOPATIČ, univ.dipl.inž.grad., predsednik društva

Nadzorni odbor:

    Janko MELE, univ.dipl.inž.grad.
    mag. Edo WALLNER, univ.dipl.inž.grad.
    dr. Miroslav PREGL, univ.dipl.inž.grad., predsednik nadzornega odbora

Častno razsodišče:

    Mateja KVAS PERNOVŠEK, univ.dipl.inž.grad., 
    Alojz ROVAN, univ.dipl.inž.grad.
    Dušan ROŽIČ, univ.dipl.inž.grad.

 

SDGK - Slovensko Društvo Gradbenih Konstruktorjev